Bine ați venit pe site-ul nostru (denumit în continuare "Site-ul"). Menținem Site-ul ca un serviciu pentru membrii noștri. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să vă conformați și să respectați termenii și condițiile de utilizare menționate mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu acesti termenii și condițiile,nu utilizați Site-ul.

  1. Acceptarea Contractului

Sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în prezentul contract privind condițiile de utilizare (denumit în continuare "Contractul"), care se referă la Site.

Farmexpert DCI SRL, cu sediul central în București, strada Amilcar C. Săndulescu nr. 7, sector 6, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9802/1996, având Cod Unic de Înregistrare RO895586, (denumită în continuare "Societatea") este membră a Walgreens Alliance Boots, un grup de societăți din domeniul farmaceutic, cunoscute pe plan internațional, care deține la nivelul UE, o rețea de farmacii virtuale care funcționează sub denumirea comercială de "Alphega".

Prezentul Contract reprezintă întregul și unicul acord dintre noi si dumneavoastra și înlocuiește toate acordurile, declarațiile, garanțiile și înțelegerile anterioare sau prezente referitoare la Site, la conținutul, produsele sau serviciile furnizate de către sau prin intermediul Site-ului și la obiectul prezentului Contract. Prezentul Contract poate fi modificat periodic și în orice moment de către noi, fără o notificare specifică prealabilă adresată dumneavoastră. Cea mai recentă versiune a Contractului va fi postată pe Site și trebuie să analizați prezentul Contract înainte de utilizarea Site-ului. 

2. Drepturi de autor

Conținutul, organizarea, grafica, design-ul, redactarea, traducerea magnetică, conversia digitală, siglele, mărcile comerciale și alte materiale referitoare la Site sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor comerciale în vigoare și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de proprietate intelectuală). Copierea, redistribuirea, utilizarea sau publicarea de către dumneavoastră a oricăror astfel de materiale sau a oricărei părți a Site-ului, cu excepția cazurilor permise de Secțiunea 4 de mai jos, este strict interzisă. Nu dobândiți astfel drepturi de proprietate asupra niciunui document sau asupra oricăror alte materiale vizualizate prin intermediul Site-ului. Postarea informațiilor sau a materialelor pe Site nu constituie o renunțare la orice drept asupra oricăror astfel de informații și materiale.

În cazul în care vom identifica orice tentativă de orice natură de a modifica conținutul Site-ului, suntem pe deplin îndreptățiți să acționăm și să utilizăm toate căile de atac disponibile înaintea instanțelor judecătorești competente pentru sancționarea unor asemenea acțiuni.

Nicio clauză din acest document nu va fi interpretată ca o conferire implicită, o împiedicare sau orice altfel de licență sau drept conform oricărui brevet sau mărci comerciale a Societății sau oricărei terțe părți. Cu excepția celor prevăzute în mod expres in prezentul, nimic din cele incluse in Contract  nu vor fi interpretate ca o conferire de licență sau drept conform oricărui drept de autor al Societății.

În cazul în care orice persoană care vizualizează un document publicat pe Site de către Societate răspunde cu informații, inclusiv date de feedback, cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea, cu privire la conținutul unui astfel de material, aceste informații sunt considerate ca fiind neconfidențiale și nu vom avea nicio obligație de niciun fel cu privire la astfel de informații, iar acestea vor putea fi reproduse, utilizate, divulgate și distribuite altor persoane, fără limitare în acest sens. Ne rezervăm dreptul să utilizăm orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în astfel de informații, în orice scop, indiferent care ar fi acesta, dar fără a ne limita la dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care conțin astfel de informații.

3. Mărci de servicii (comerciale)

Produsele și denumirile menționate pe Site pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi. 

4. Drept de utilizare limitat

Vizionarea, imprimarea sau descărcarea oricărui conținut, element grafic, formular sau document de pe Site vă oferă numai o licență limitată, neexclusivă de utilizare, acordată exclusiv dumneavoastră, pentru uz personal și nu pentru republicare, distribuire, atribuire, sub-licențiere, vânzare, elaborare de materiale derivate sau pentru alte utilizări. Nicio parte a oricărui conținut, formular sau document nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau încorporată în orice sistem de recuperare de informații, electronic sau mecanic, altfel decât pentru uz personal (dar nu și pentru revânzare sau redistribuire). 

5. Editare, ștergere și modificare

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a edita sau șterge orice documente, informații sau alt conținut care apar pe Site. 

6. Despăgubire

Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne exonerați pe noi și pe partenerii, avocații, personalul, agenții de publicitate, furnizorii noștri de produse și servicii, precum și afiliații (denumiți în mod colectiv, "Părți afiliate") de orice responsabilitate, pierdere, pretenție și cheltuieli, incluzând onorariile corespunzătoare ale avocaților, în cazul încălcării de către dumneavoastra  a prezentului Contract sau a dreptului de utilizare a Site-ului.

7. Netransferabilitate

Dreptul dumneavoastra  de a utiliza Site-ul nu este transferabil. Orice parolă sau drept care vă este acordat pentru a obține informații sau documente nu sunt transferabile.

8. Declinarea răspunderii și limite

Informațiile de pe Site sau obținute prin intermediul Site-ului sunt furnizate "ca atare", "așa cum sunt disponibile" și toate garanțiile, explicite sau implicite sunt declinate (inclusiv, dar fără a se limita la declinarea oricărei garanții de comercializare și de adecvare unui anumit scop ). Informațiile și serviciile pot conține erori, probleme sau alte limitări. Noi și afiliații noștri nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru utilizarea oricăror informații sau servicii. In special, dar nu ca o limitare, noi și afiliații noștri nu suntem responsabili pentru orice daune indirecte, speciale, accidentale sau subsidiare (inclusiv daune pentru pierderi comerciale, pierdere de profit, litigii sau altele similare), rezultate în urma unei încălcări contractuale i, încălcării unei garanții, raspunderii delictuaale (inclusiv in caz de neglijență), existenței unei responsabilității pentru produs sau altfel, chiar dacă am avertizat cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune. Nerecunoașterea daunelor stipulate mai sus reprezintă elementele fundamentale ale conținutului înțelegerii dintre noi. Acest Site și produsele, serviciile și informațiile prezentate nu vor fi furnizate fără astfel de limitări. Sfaturile sau informațiile oferite, fie verbal, fie în scris, pe care le obțineți de la noi prin intermediul acestui Site nu vor da naștere niciunei garanții, declarații sau asigurări care nu sunt stipulate în mod expres în prezentul Contract. Nu furnizăm consultanță juridică și nu avem nicio relație de tip avocat-client.

Fara a aduce atingere prevederilor obligatorii ale legislatiei aplicabile, Declinăm întreaga responsabilitate sau obligație pentru orice daune cauzate de viruși prezenți în dosarul electronic care conține formularul sau documentul. Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de daune accidentale, speciale sau subsidiare, de orice natură, care pot rezulta din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Site-ului. Responsabilitatea noastră maximă asumată față de dumneavoastră în orice circumstanță, indiferent de natura acesteia, va fi egală cu prețul de achiziție pe care îl plătiți pentru orice produse sau servicii.

9. Utilizarea informațiilor

Ne rezervăm dreptul și ne autorizați pentru utilizarea și cesiunea tuturor informațiilor referitoare la Site folosite de dumneavoastră și a tuturor informațiilor furnizate de dvs. în orice mod, conform Politicii noastre de Confidențialitate. Sunteți de acord că noi nu suntem editorul Conținutului dvs. (prin  "Conținut" înseamnând întreg conținutul pe care îl puteți încărca pe acest Site, inclusiv, dar fără limitare, toate observațiile, sugestiile, ideile, elementele grafice sau alte informații comunicate de dumneavoastră prin intermediul Site-ului). Declarați și garantați faptul că veți purta responsabilitatea deplină și finală pentru publicarea Conținutului propriu. De asemenea, declarați si garantați faptul că (a) veți respecta orice legi, norme, regulamente și ordine ale oricărei autorități care are jurisdicție asupra activității dvs., după caz, în fiecare țară în parte; (b) dispuneți de toate drepturile, puterea și autoritatea necesare pentru a încheia prezentul Contract și pentru a îndeplini obligațiile ce vă revin; (c) Conținutul (și utilizarea acestuia) nu este defăimător, calomnios, obscen sau în alt mod ilegal, nu încalcă niciun drept la intimitate și nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală sau drepturi de publicitate ale oricărei persoane sau entități și orice rețetă, formulă sau instrucțiune prezentă în Conținut este corectă și nu este ofensatoare la adresa utilizatorului; și (d) veți compensa, apăra și exonera pe noi și afiliații noștri (precum și pe respectivii angajați, directori, membri, manageri și reprezentanți ai fiecărei entități în parte) de răspundere pentru toate pretențiile, hotărârile judecătorești, daunele și cheltuielile (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile corespunzătoare ale avocaților) (denumite în mod colectiv, "Pretențiile") care decurg din orice încălcare sau pretinsă încălcare de către dumneavoastră a termenilor acestui Contract. Fără a aduce atingere celor de mai sus, ne rezervăm dreptul de a elimina de pe Site, fără preaviz, orice Conținut care, în opinia noastră exclusivă nu respectă termenii și condițiile prezentului Contract. 

10. Serviciile terților

Veți putea permite accesul sau puteți face publicitate furnizorilor terți de servicii și produse (denumiți în continuare "Comercianți"), de la care puteți achiziționa anumite produse sau servicii. Înțelegeți că noi nu operăm sau nu controlăm produsele sau serviciile furnizate de către Comercianți. Comercianții sunt responsabili pentru toate aspectele legate de procesarea comenzilor, derulare, facturare și servicii pentru clienți. Nu suntem parte în tranzacțiile încheiate între dumneavoastră și Comercianți. Sunteți de acord că apelarea la astfel de Comercianți se face pe propriul dvs. risc și nu conferă niciun fel de garanții din partea noastră, exprimate, implicite sau altfel de garanții de titlu, adecvare  pentru scop, comercializare sau neîncălcare. nu ne considerăm sub nicio formă răspunzători pentru orice daune rezultate din tranzacțiile încheiate între dvs. și comercianți sau pentru orice informații apărute pe site-urile comercianților sau orice alt site conectat cu site-ul nostru.  

11. Politicile comercianților terți

Toate regulile, politicile (inclusiv politicile de confidențialitate) și procedurile de operare ale Comercianților vi se vor aplica în timp ce operați astfel de site-uri. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru informațiile furnizate de dumneavoastră către Comercianți. Noi și Comercianții suntem contractanți independenți și niciuna dintre părți nu deține autoritatea de a face orice declarații sau de a-și asuma orice angajamente în numele celeilalte.

12. Plăți

Declarați și garantați faptul că, în cazul în care faceti achiziții de la noi sau de la Comercianți (i) orice informații pe care le furnizați in legatura cu efectuarea platii sunt adevărate și complete, (ii) veti acoperi cheltuielile legate de respectiva plata inclusiv taxele aplicabile prețurilor afișate si orice alte taxe aplicabile. 

13. Declarații

Acest Site poate include declarații cu privire la operațiunile, perspectivele, strategiile, situația financiară, activitatea economică viitoare și cererea pentru produsele sau serviciile noastre, precum și cu privire la intențiile, planurile și obiectivele noastre (în special în ceea ce privește ofertele de produse și servicii), care reprezintă declaraţii prospective. Aceste declarații se bazează pe o serie de ipoteze și estimări care sunt supuse unor incertitudini semnificative, multe dintre acestea depășind controlul nostru.

14. Link-uri către alte site-uri web

Site-ul conține link-uri către alte site-uri web. Nu suntem responsabili pentru conținutul, acuratețea sau opiniile exprimate pe astfel de site-uri web, iar astfel de site-uri web nu sunt investigate, monitorizate sau verificate de către noi cu privire la acuratețea sau caracterul complet al informațiilor conținute. Includerea oricărui site web legat de Site-ul nostru nu implică aprobarea sau girul nostru în ceea ce privește respectivul site. În cazul în care vă decideți să părăsiți Site-ul nostru și să accesați aceste site-uri web terțe, faceți acest lucru pe propriul risc. 

15. Încălcarea drepturilor de autor

Respectăm dreptul de proprietate intelectuală al altora și vă cerem să faceți același lucru. În cazul în care considerați că lucrarea dumneavoastră a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne furnizați următoarele informații: 
(a) o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele deținătorului dreptului de autor;

(b) O descriere a lucrării supusă drepturilor de autor care pretindeți că a fost încălcată;

(c) O descriere a locului unde materialul care pretindeți că este încălcat este situat pe Site;

(d) Adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail personale;

(e) O declarație a dumneavoastră care să precizeze că cu bună-credință credeti ca că utilizarea disputată nu este autorizată de către deținătorul drepturilor de autor, agentul său, sau de lege; și

(f) O declarație a dumneavoastră care să precizeze că informațiile de mai sus sunt corecte și că sunteți deținătorul drepturilor de autor sau persoana autorizată să acționeze în numele deținătorului drepturilor de autor.

Vă rugăm să direcționați informațiile menționate mai sus către: office@alphega.ro.

16. Ofertele de servicii și produse propuse

Toate descrierile produselor și serviciilor propuse se bazează pe ipoteze supuse modificării și nu trebuie să vă bazați pe disponibilitatea sau funcționalitatea produselor sau serviciilor până când acestea nu sunt oferite efectiv prin intermediul Site-ului. Ne rezervăm dreptul, la libera alegere, să stabilim modalitatea în care se va face înregistrarea și în care vor fi acordate alte promoții. Această stabilire include, fără a se limita la, scopul, natura și calendarul tuturor acestor premii.

17.   Informații și comunicate de presă

Site-ul conține informații și comunicate de presă despre noi. Deoarece aceste informații au fost considerate a fi exacte la data la care au fost elaborate, nu ne asumăm nicio răspundere sau obligație de a actualiza aceste informații sau orice comunicate de presă. Informațiile despre alte societăți decât ale noastre incluse în comunicate de presă sau altfel, nu ar trebui să fie considerate ca fiind furnizate sau aprobate de către noi.

18.   Diverse

Prezentul Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice temei de acțiune referitor la Site (și/sau orice informații, produse sau servicii aferente) va fi înaintat  instanțelor judecătorești competente din București, România. Toate acțiunile sunt supuse limitărilor stabilite în prezentul Contract. Limbajul folosit în cadrul prezentului Contract se interpretează în sensul său corect și nu strict pentru sau împotriva uneia dintre părți. În cazul în care, orice parte a prezentului Contract este considerată nulă sau inaplicabilă, acea parte va fi interpretată în conformitate cu legislația în vigoare, iar porțiunile rămase, vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele. În măsura în care orice din acest Site sau care este asociat cu Site-ul se află în conflict sau este incompatibil cu prezentul Contract, prevederile prezentului Contract vor prevala. Nereușita noastră de a pune în aplicare orice prevedere a prezentului Contract nu va fi considerată o renunțare la o astfel de prevedere, nici la dreptul de a pune în aplicare o astfel de prevedere.

19.   Condiții de utilizare

Farmexpert DCI SRL, cu sediul central în București, strada Amilcar C. Săndulescu nr. 7, sector 6, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9802/1996, având Cod Unic de Înregistrare RO895586, (denumită în continuare "Societatea") este membră a Walgreens Alliance Boots, un grup de societăți din domeniul farmaceutic, cunoscute pe plan internațional, care deține la nivelul UE, o rețea de farmacii virtuale care funcționează sub denumirea comercială de "Alphega".

20.   Politici conexe

a)     Politica de utilizare a cookie-urilor

Situl utilizează cookie-uri (atât proprii cât și ale altora) pentru a furniza o experiență imbunatățită de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui motor de căutare și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware - un software care se instalează pe computerul / terminalul mobil pentru a colecta informații despre obișnuințele Utilizatorului în momentul navigării pe internet și a le transmite ulterior către alte servere fără consimțământul Utilizatorului - și nu poate accesa informațiile de pe hard diskul utilizatorului).

Prin refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că un utilizator nu va mai primi publicitate online, ci doar că acesta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele utilizatorului, evidențiate prin comportamentul de navigare. Web-site-urile derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a îmbunătăți web-site-urile în beneficiul utilizatorilor în general.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de spyware.

În general, motoarele de căutare au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit web-site.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe web-site-uri. Astfel, împiedică motorul de căutare să acceseze web-site-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile motorului de căutare sau să descarce software periculos. Recomandăm sa vă asigurați că motorul de căutare este mereu actualizat.

Societatea nu își asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului utilizatorului cu viruși informatici, obligația de a verifica securitatea sistemului său informatic revenindu-i integral utilizatorului.

Pentru a contribui la menținerea securității accesului la internet și a utilizării Siteului, vă recomandăm:

(i)     Să actualizați periodic programele software (cu instalarea automată a actualizărilor importante);

(ii)    Să instalați un paravan de protecție (firewall) pentru împiedicarea hackerilor / softwareului rău intenționat (malware) de la a obține acces la computer/ la terminalul mobil prin rețea/ prin internet;

(iii)   Să instalați un software antivirus, pentru a proteja împotriva virușilor care pot pătrunde în terminal prin documentele atașate mesajelor de poștă electronică, prin CD-uri / DVD-uri sau fișiere descărcate de pe internet, actualizat și setat să scaneze periodic computerul / terminalul mobil.

b)     Politica de confidențialitate

În vederea asigurării confidențialității și integrității Datelor cu caracter personal, Societatea a implementat măsuri tehnice și organizatorice de securitate a prelucrării Datelor cu caracter personal.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate direct (în calitate de operator), prin angajații săi sau prin intermediul mandatarilor sau terților săi contractanți, în scopul derulării raporturilor juridice create/ce vor fi create între părți.

21.   Termeni de Utilizare ai Site-ului

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, informațiile disponibile pe Site sunt adresate numai utilizatorilor care accesează acest Site din România. Societatea nu își asumă faptul că orice produs menționat pe acest Site este adecvat pentru utilizare sau disponibil în alte locații. Persoanele care aleg să acceseze Site-ul din alte locații sunt responsabile pentru respectarea legilor locale, dacă și în măsura în care se aplică legile locale.

Societatea a luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că informațiile, prețurile și faptele conținute pe Site sunt exacte și actualizate atunci când sunt postate inițial. Cu toate acestea, Societatea nu se angajează să actualizeze sau să corecteze aceste informații. Societatea nu face nicio declarație sau nu își asumă nicio garanție, expresă sau implicită cu privire la acuratețea sau caracterul complet al informațiilor (incluzând informațiile referitoare la bunuri și servicii) incluse pe Site. Societatea își rezervă dreptul de a modifica, de a șterge sau de a muta oricare din materialele de pe acest Site, în orice moment, fără o notificare prealabilă. Societatea nu poate garanta accesul total neîntrerupt și securizat la Site.

Societatea nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere care rezultă în mod direct sau indirect, din utilizarea Site-ului sau din încrederea acordată Site-ului sau informațiilor pe care le conține (cu excepția daunelor cauzate de deces sau de o vătămare corporală provocate din culpa Societății).

Anumite link-uri hipertext de pe acest Site vă vor conduce către site-uri web care nu se află sub controlul Societății. Atunci când activați oricare dintre acestea veți părăsi Site-ul și Societatea nu va deține niciun fel de control și nu va accepta nicio responsabilitate sau obligație în ceea ce privește materialul de pe oricare site web care nu se află sub controlul Societății.  

22.   Declarație de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

Ne angajăm să vă protejăm și să vă respectăm confidențialitatea. Acești termeni și condiții stabilesc baza conform căreia vor fi prelucrate orice Date cu caracter personal (astfel cum sunt definite mai jos) pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați. Putem colecta și prelucra următoarele date despre dumneavoastră:

  • Informațiile pe care le furnizați la accesarea și utilizarea Site-ului, cum ar fi numele și prenumele, data și locul nașterii, adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, numărul de telefon, adresa de e-mail sau adresa de domiciliu, locul de muncă, funcția, date referitoare la starea dvs. de sănătate (denumite în continuare "Date cu caracter personal"). De asemenea, vă putem solicita informații atunci când raportați o problemă legată de Site. De asemenea, în cazul în care ne contactați putem păstra o evidență a corespondenței;
  • Detalii privind vizitele pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la datele de trafic, datele de localizare, jurnalele și alte date de comunicare și resursele pe care le accesați.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. pot fi transferate și stocate într-o locație din afara Spațiului Economic European (denumit în continuare "SEE"). Acestea pot fi, de asemenea, prelucrate de către personalul care operează în afara SEE, care lucrează pentru noi sau pentru unul dintre furnizorii noștri. Prin introducerea Datelor cu caracter personal, sunteți de acord cu acest transfer, cu stocarea sau prelucrarea acestora. Vom lua toate măsurile necesare în mod corespunzător pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt tratate în siguranță și în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

Din păcate, transmiterea informațiilor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a proteja datele cu caracter personal, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal transmise către Site; orice transmitere se face pe propriul risc. Odată ce am primit informațiile dumneavoastră, vom utiliza proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca și pentru a preveni accesul neautorizat.

Putem folosi informațiile despre dumneavoastră deținute, în următoarele moduri:

-          Pentru a ne asigura că respectivul conținut de pe Site este prezentat în modul cel mai eficient pentru dvs. și computerul dvs.

-          Pentru a vă oferi informațiile, produsele sau serviciile pe care le solicitați de la noi sau care considerăm că v-ar putea interesa, în cazul în care ați consimțit să fiți contactat în astfel de scopuri

-          Pentru a ne îndeplini obligațiile ce decurg din orice contract încheiat între dumneavoastră și noi

-          Pentru a vă permite să participați la caracteristici interactive ale serviciilor noastre, atunci când alegeți să faceți acest lucru

-          Pentru a vă anunța despre modificările survenite la nivelul serviciului nostru.

De asemenea, este posibil să utilizăm datele dumneavoastră sau să permitem părților terțe selectate să utilizeze datele, pentru a vă oferi informații despre produsele și serviciile care ar putea fi de interes pentru dvs. și noi sau pentru a vă putea contacta în legătură cu acestea prin telefon sau e-mail.

Vom putea divulga Datele cu caracter personal către orice membru al grupului nostru, înseamnând filialele noastre, societatea-mamă de tip holding și subsidiarele sale. Vom putea divulga Date cu caracter personal către terțe părți:

-          În cazul în care vom vinde sau achiziționa orice afacere sau active, caz în care putem divulga Datele cu caracter personal către potențialul vânzător sau cumpărător al unei astfel de afaceri sau unor astfel active

-          În cazul în care suntem supuși obligației de a divulga sau de a partaja Date cu caracter personal pentru a respecta orice obligatie legală sau pentru a pune în aplicare sau executare termenii de utilizare și alte contracte sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța clienților noștri sau a altor persoane.

Prin utilizarea Site-ului, va exprimati consimțământul în mod expres ca Societatea:

a)     să va prelucreze Datele cu caracter personal rezultate din completarea informațiilor pe Site, direct sau prin intermediul operatorilor desemnați de către acesta (mandatari și/sau terti contractanți, din țară sau străinatate) (i) în scopul derulării raporturilor juridice create/ce vor fi create între parti, respectiv în scopul desfășurării activităților comerciale ale Societății în cadrul comunității sale de farmacii Alphega, în scopuri statistice, elaborare strategii comerciale și efectuare analize de business [a se confirma daca prelucrarea se efectueaza si in alte scopuri] și (ii) în scopul realizării activității de marketing, scopuri promoționale, în vederea transmiterii oricărei oferte/corespondențe comerciale prin care sunt promovate produsele și serviciile Societății sau ale partenerilor săi, precum și pentru alcătuirea bazei de date proprii și asigurării siguranței bazei de date;

b)     să poată transmite/ verifica/ consulta orice informație personală aferentă utilizatorului / familiei utilizatorului către / în baze de date private românești sau situate în state din Uniunea Europeană și/sau în bazele de date ale oricăror organisme abilitate / autorități ale statului;

c)     să transfere (cedeze) Datele cu caracter personal ale utilizatorului altui operator de tipul entităților afiliate Societății sau altor entități implicate în activitățile comerciale ale Societății, cu condiția respectării obligației de informare conform paragrafelor de mai jos;

d)     să dezvăluie Datele cu caracter personal ale utilizatorului autorităților competente în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății și realizării oricăror interese legitime.

Prin prezentul declarați că ați fost informat și sunteți conștient de faptul că vă puteți exercita următoarele drepturi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare:

a)     dreptul de informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea Datelor cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

b)     dreptul de acces la Datele cu caracter personal: dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit, o dată pe an, confirmarea faptului ca datele sale sunt sau nu prelucrate de către Societate. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții:se adresează o solicitare, întocmită în formă scrisă, datată și semnată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către Societate la adresa Societatii mentioanta mai sus și se atașează o copie lizibilă a actului de identitate al solicitantului;

c)     dreptul de intervenție: dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele condiții:se adreseaza o solicitare, întocmită în forma scrisă, datată și semnată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către Societate la adresa Societatii mentionata mai sus, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicita intervenția, motivul justificat și modul de intervenție. Cererea va fi însoțită de o copie lizibilă a actului de identitate al solicitantului;

d)     dreptul de opoziție: dreptul de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate și legitime, legate de situația sa particulară, ca datele care vizează solicitantul să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă, datată și semnată, către Societate, la adresa Societatii mentionata mai sus, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară. Cereriii i se va atașa o copie lizibilă de pe actul de identitate al solicitantului;

e)     dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate de Societate care produce efecte juridice în privința persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de Date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă, datată și semnată, către Societate, la adresa Societatii mentionata mai sus. Cereriii i se va atașa o copie lizibilă de pe actul de identitate al solicitantului;

f)      dreptul de a se adresa justiției: dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apararea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost încălcate.

Utilizatorul precizează expres că, prin folosirea Site-ului, este în mod expres de acord cu prelucrarea Datelor sale cu caracter personal, inclusiv CNP (stocare, dezvaluire, cedare către terți etc.) în scopul desfășurării activităților comerciale ale Societății în cadrul comunității sale de farmacii Alphega și al activităților de marketing. Utilizatorul ia la cunostință faptul că refuzul său în legătură cu prelucrarea Datelor sale cu caracer personal în conformitate cu cele de mai sus determină imposibilitatea derulării activităţilor în legătură cu scopurile menționate mai sus.

Utilizatorul ia la cunostință că, în cazul în care nu va mai fi de acord cu prelucrarea Datelor sale cu caracter personal în scop de marketing, va putea solicita acest lucru prin trimiterea unui e-mail catre Societate la adresa de email: office@alphega.ro sau prin trimiterea unei scrisori recomandate către Societate la adesa Societatii mentionata mai sus in acest document.